Legal High2资源集中(HR,720P,1080P)更新第十集(Final)!

25AB346E7A478C233A64EB59EEA26984_B500_900_439_600

导演: 石川淳一 / 城宝秀則 / 西坂瑞城
编剧: 古沢良太
主演: 堺雅人 / 新垣結衣 / 岡田将生 / 小雪 / 田口淳之介 / 黒木華 / 古舘寛治 / 生瀬勝久 / 小池栄子 / 矢野聖人 / 里見浩太朗
类型: 喜剧 / 悬疑 / 犯罪
官方网站: www.fujitv.co.jp/legal-high/
制片国家/地区: 日本
语言: 日语
首播: 2013-10-09(日本)
集数: 11
单集片长: 45分钟
又名: Legal High 2

HR-HDTV

人人影视资源地址:http://www.yyets.com/resource/26585

百度网盘汇总:http://pan.baidu.com/s/1qYFK4

720P(来源:TTG NGB小组)

EP01:http://pan.baidu.com/s/1cMOCC

EP02:http://pan.baidu.com/s/1lAsF3

EP03:http://pan.baidu.com/s/1oYfsb

EP04:http://pan.baidu.com/s/1eZUW

EP05:http://pan.baidu.com/s/1mrHJh

EP06:http://pan.baidu.com/s/1mXFgq

EP07:http://pan.baidu.com/s/1h7ZMY

EP08:http://pan.baidu.com/s/16BCzU

EP09:http://pan.baidu.com/s/1dDmok7J

EP10:http://pan.baidu.com/s/1c0gk7ks

1080P

EP01:http://pan.baidu.com/s/1gPq8o

EP02:http://pan.baidu.com/s/1knu0q

EP03:http://pan.baidu.com/s/1zgL5D

EP04:http://pan.baidu.com/s/19qREQ

EP05:http://pan.baidu.com/s/1CGfq9

EP06:http://pan.baidu.com/s/1AEpvN

EP07:http://pan.baidu.com/s/18CvSV

EP08:http://pan.baidu.com/s/127TYI

EP09:http://pan.baidu.com/s/1mggAmUG

EP10:http://pan.baidu.com/s/1jG5aKT4

字幕:http://pan.baidu.com/s/1kT7b6gZ

About